Despre noi   |    Servicii electrice   |    Lucrari reprezentative   |    Ce comercializam   |    Contact
» Consultanta energetica
» Proiectare instalatii electrice
» Audit energetic
» Executie instalatii electrice
» Lucrari Reprezentative
» Sisteme fotovoltaice
» Aparataje
» Cabluri
» Tablouri de sigurante
» Doze
» Corpuri de iluminat
» Surse de iluminat
» BMP-uri, FDCP, BMPTD
» Sigurante
In insolventa,
in insolvency,
en procedure collective,
Incheiere civila nr.248 din 16.07.2014, Tribunalul Arad.
Despre noi

Elecro Fidelity Company S.R.L. fiinţează din anul 1999. Personalul angajat în cadrul firmei noastre este format din specialişti în domeniul construcţiilor energetice, astfel:

 • 4 ingineri
 • 2 maistrii
 • 8 sefi echipa
 • 22 electricieni autorizati

obiectul de acticiviate diversificându-se mult.

Realizăm cu personalul nostru şi infrastructura de care dispunem:

 • instalaţii electrice de utilizare pentru consumatori casnici şi industriali;
 • instalaţii electrice de semnalizare, comandă, supraveghere şi avertizare;
 • instalaţii electrice interioare pentru clădiri civile şi industriale;
 • instalaţii electrice de alimentare – branşamente electrice aeriene şi subterane;
 • posturi de transformare aeriene şi zidite;
 • linii electrice aeriene de joasă şi medie tensiune;
 • linii electrice subterane de joasă şi medie tensiune.

Încă de la început, procesele desfăşurate în cadrul organizaţiei noastre s-au bazat pe o serie de reguli şi proceduri elaborate pentru a asigura un nivel înalt al calităţii pentru lucrările noastre.

În anul 2003 am certificat sistemul de management al calităţii existent în cadrul organizaţiei noastre.

Inca din anul 1999 suntem atestati ca furnizori de servicii de catre S.C. Electrica Banat S.A. pentru executia de retele electrice si posturi de transformare de 20kv si .In prezent suntem atestati de catre ANRE pentru proiectarea si executia de retele electrice si posturi de transformare de 20kv

Scopul organizaţiei noastre este de a furniza clienţilor lucrări şi servicii în conformitate cu cerinţele exprimate de aceştia, a respectării cerinţelor legale şi reducerii la minimum posibil a impactului asupra mediului.

Standardele de referinţă pentru sistemul de management integrat calitate-mediu implementat în cadrul organizaţiei noastre sunt SR EN ISO 9001 :2001 şi SR EN ISO 14001:2005.

De asemenea, dorim să ne menţinem ca un membru activ al societăţii, prin obiectivele care ni le stabilim urmărind dezvoltarea durabilă a organizaţiei noastre pe baza următoarelor principii:

 • stabilirea de obiective orientate către obţinerea de rezultate care să conducă la dezvoltarea organizaţiei pe termen lung;
 • obiectivele stabilite să conducă la creştrea satisfacţiei clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;
 • asigurarea coerenţei şi stabilităţii obiectivelor;
 • analiza performanţei proceselor şi întreprinderea de acţiuni care să asigure performanţa proceselor, atingerea obiectivelor şi orientarea către reducerea poluării la sursă;
 • dezvoltarea continuă a competenţei a angajaţilor şi implicarea acestora în realizarea obiectivelor stabilite şi reducere a impactului asupra mediului;
 • îmbunătăţirea continuă a performanţelor proceselor prin introducerea tehnologiilor moderne, inovare şi învăţare în condiţii de rentabilitate economică;
 • formarea de parteneriate cu părţile interesate în scopul reducerii impactului de mediu şi prevenirii producerii incidentelor de mediu;
 • analiza performanţei de mediu şi întreprinderea de acţiuni pentru îmbunătăţirea continuă a acesteia.

Ne angajăm să asigurăm dezvoltarea şi implementarea sistemului de management integrat calitate-mediu precum şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin:

 • comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, părţilor interesate şi cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile;
 • stabilirea politicii referitoare la calitate şi mediu şi adecvarea ei continuă;
 • stabilirea obiectivelor calităţii şi de mediu;
 • conducerea nemijlocită a analizelor efectuate de management;
 • asigurarea disponibilităţii resurselor necesare funcţionării proceselor şi sistemului de management integrat în condiţii de eficienţă economică;
 • luarea în considerare a opiniilor părţilor interesate,
 • conştientizarea tuturor angajaţilor privind impactul activităţilor desfăşurate asupra mediului şi implicarea lor în efortul continuu de reducere a impactului asupra mediului.

Întregul personal are obligaţia de a cunoaşte politica organizaţiei în domeniul calităţii şi mediului, obiectivele generale şi specifice şi de a întreprinde toate acţiunile necesare pentru respectarea şi realizarea lor.

Principalii clienţi ai societăţii noastre sunt companii multinaţionale sau companii româneşti de prestigiu:

 • S.C. ENEL BANAT DISTRIBUŢIE S.A.
 • S.C. ELECTRICA TRANSILVANIA-NORD S.A.
 • S.C. PETROM S.A
 • S.C. COSMOTE S.A.
 • S.C. TAKATA-PETRI ROMANIA S.A.
 • S.C. WEBASTO ROMANIA S.A.
 • S.C. ROMTRANS S.A.

La ora actuală suntem principalul furnizor de servicii către S.C. ENEL BANAT DISTRIBUŢIE S.A. din judeţul Arad.

Pentru a putea realize lucrări de calitate la preţuri competitive, avem o bună colaborare cu furnizori de materiale electrice atestaţi de către S.C. ELECTRICA S.A.

Principalii noştrii furnizori sunt:

 • S.C. ICME S.A –cabluri electrice
 • S.C. PRYSMIAN S.A. –cabluri electrice
 • S.C. RECOMPLAST S.A. –blocuri de măsură şi izolatori compoziţi
 • S.C. ELECTROECHIPAMENT (REŞIŢA) S.A. –cutii distribuţie, firide
 • S.C. ELECTROSISTEM BAIA MARE S.A. –posturi de transformare în anvelopă de beton; echipamente 20kv
 • S.C. ELECTROMAYER BISTRIŢA S.A. –confecţii metalice.

Buna colaborare cu toţi partenerii noştri, atât furnizori cât şi clienţi, ne recomandă partenerilor noştri.

Prin politica susţinută de dezvoltare si modernizare a societăţii noastre avem, la ora actuală, capabilitatea de a oferi clienţilor noştri oferte pachet de proiectare şi execuţie reţele energetice şi instalaţii electrice.

 
inapoi | top

© 2008 S.C.ELECTRO FIDELITY COMPANY S.RL Toate drepturile rezervate J02/101/1999, RO11508218
CONT IBAN R042 RZBR 0000 0600 1073 3851, RAIFFEISEN BANK ARAD. Design Monopoli